Monthly Archive: април 2020

1

Писма от Париж

Когато книгата е за Париж, няма как да бъде безинтересна. Първите няколко страници на „Писма от Париж“ за малко да...